Pere Molas Ribalta

Dr. Pere Molas Ribalta

Full Professor of Early Modern History, Universidad de Barcelona.

President of the Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona.

e-mail: pmolas@ub.edu

Some recent publications

  • Molas Ribalta, P. (2012).

Institucions i grups socials a l’Edat Moderna. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

  • Molas Ribalta, P. & Reglà, J. (2012).

Bandoleros, piratas y hugonotes. Urgoiti Editores.

  • Molas Ribalta, P., dir. (2008).

Manual de Historia Moderna. Ariel.

Texts to download

  • Molas Ribalta, P. (2009).

“Vida cotidiana en la Guerra de Sucesión”. Cuadernos de Historia Moderna, No. 8, pp. 229-239.

  • Molas Ribalta, P. (2006).

“Austria en la orden del Toisón de Oro, siglos XVI-XVII”. Pedralbes: Revista d’historia moderna, No. 26, pp. 123-152.

  • Molas Ribalta, P. (2001).

“Dames del Renaixement”. Pedralbes: Revista d’historia moderna, No. 21, pp. 45-64.

  • Molas Ribalta, P. (2001).

“Noblesa absentista i retòrica catalana”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, No. 12, pp. 27-44.