Harry Jansen

Dr. Harry Jansen

Professor Emeritus of Philosophy of History, Radboud University, Nijmegen.

Professor at the HOVO, Radboud University, Nijmegen.

e-mail: h.s.j.jansen@glazenkamp.net

Some recent publications

 • Jansen, H. (2023).

“Between Kant and Gadamer. Classical Metaphysics of Time between an Empty and an Embodied Temporality”. Revista História (Forthcoming).

 • Jansen, H. (2022).

“Time Gardens, Time Figures and Time Regimes”. History and Theory, Vol. 61, No. 3, pp. 492-505.

 • Jansen, H. (2020).

Hidden in Historicism. Time Regimes since 1700. London and New York: Routledge.

Texts to download

 • Jansen, H. (2022).

“Time Gardens, Time Figures and Time Regimes”. History and Theory, Vol. 61, No. 3, pp. 492-505.

 • Jansen, H. (2021).

“Historisme, vóór en tegen”. Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol.134, No. 4, pp. 649-659.

 • Jansen, H. (2021).

“Time”. Bloomsbury, History and Method.

 • Jansen, H. (2020).

Hidden in Historicism. Time Regimes since 1700. London and New York: Routledge.

 • Jansen, H. (2019).

“Research, Narrative and Representation”. History and Theory, Vol. 58, No. 1, pp. 67-88.

 • Jansen, H. (2018).

“Wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief”. Hermes. Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging leraren Geschiedenis, Vol. 22, No. 64, pp. 24-31.

 • Jansen, H. (2016).

“Rethinking Burckhardt and Huizinga. A Transformation of Temporal Images”. Storia della Storiografia, Vol. 70, No. 2, pp. 95-112.

 • Jansen, H. (2016).
 • Jansen, H. (2015).

“Politieke Cohesie, proletariaat en power people. Geschiedschrijving en politieke moed”, in: Bos, A., Van Kessel, A., Ramakers, J., Spoken en Verhalen. Beschouwingen over parlementaire geschiedenis voor Johan Merriënboer. Nijmegen: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, pp. 7-14.

 • Jansen, H. (2015).
 • Jansen, H. (2012).

“Is there a Future for History? On the Need for a Philosophy of History and Historiography”BMGN – Low Countries Historical Review 127, 4, pp. 121-129.

 • Jansen, H. (2012).
 • Jansen, H., Grever, M. & Vasterling, V. (2011).

“Politieke Representatie. Een Drieluik”, in: Van der Zweerde E., Kwaad, G. Linssen, J. Dwarse Interventies. Politiek-filosofische opstellen. Amsterdam: Parrèsia, pp. 55-77.