Jansen

Dr. Harry Jansen

Profesor Emérito de Filosofía de la Historia, Radboud University, Nijmegen.

Profesor en la HOVO, Radboud University, Nijmegen.

e-mail: h.s.j.jansen@glazenkamp.net

Algunas publicaciones recientes

“Between Kant and Gadamer. Classical Metaphysics of Time between an Empty and an Embodied Temporality”. Revista História (Próximamente).

“Time Gardens, Time Figures and Time Regimes”. History and Theory, Vol. 61, No. 3, pp. 492-505.

Hidden in Historicism. Time Regimes since 1700. London y New York: Routledge.

Textos para descargar

“Time Gardens, Time Figures and Time Regimes”. History and Theory, Vol. 61, No. 3, pp. 492-505.

“Historisme, vóór en tegen”. Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol.134, No. 4, pp. 649-659.

“Time”. Bloomsbury, History and Method.

Hidden in Historicism. Time Regimes since 1700. London and New York: Routledge.

“Research, Narrative and Representation”. History and Theory, Vol. 58, No. 1, pp. 67-88.

“Wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief”. Hermes. Tijdschrift van de Vlaamse Vereniging leraren Geschiedenis, Vol. 22, No. 64, pp. 24-31.

“Rethinking Burckhardt and Huizinga. A Transformation of Temporal Images”. Storia della Storiografia, Vol. 70, No. 2, pp. 95-112.

“Politieke Cohesie, proletariaat en power people. Geschiedschrijving en politieke moed”, in: Bos, A., Van Kessel, A., Ramakers, J., Spoken en Verhalen. Beschouwingen over parlementaire geschiedenis voor Johan Merriënboer. Nijmegen: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, pp. 7-14.

“Is there a Future for History? On the Need for a Philosophy of History and Historiography”BMGN – Low Countries Historical Review 127, 4, pp. 121-129.

“Politieke Representatie. Een Drieluik”, in: Van der Zweerde E., Kwaad, G. Linssen, J. Dwarse Interventies. Politiek-filosofische opstellen. Amsterdam: Parrèsia, pp. 55-77.